Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków BTG

Szanowni Państwo, Członkowie Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego

Zarząd Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego niniejszym zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego.
Zebranie odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie BTG przy ul. Bankowej 6 D.

Plan zebrania sprawozdawczo – wyborczego:

 • Otwarcie Zebrania przez Prezesa BTG.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Przyjęcie programu zebrania.
 • Sprawdzenie quorum.
 • Sprawozdanie Zarządu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja.
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań..
 • Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Powołanie komisji skrutacyjnej i wyborczej.
 • Wybór Zarządu.
 • Wybór Komisji Rewizyjnej.
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 • Przerwa (na ukonstytuowanie się organów BTG)
 • Ogłoszenie wyboru na funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 • Wolne glosy i wnioski.
 • Zakończenie zebrania.
 • Spotkanie towarzyskie.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu drogą elektroniczną (btg@poczta.onet.pl) bądź telefonicznie pod nr telefonu 695 760 030. Liczymy na niezawodne Państwa przybycie. Jednocześnie przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich.