Walne Zebranie sprawozdawcze członków BTG – 2.02.2018

Zarząd Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego niniejszym zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze członków Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego . Zebranie odbędzie się dnia 21 lutego 2018 r. o godz. 18.00 w siedzibie BTG przy ul. Bankowej 6 D.

Plan zebrania sprawozdawczego:

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa BTG.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie programu zebrania.
4. Sprawdzenie quorum.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

Po zakończeniu zebrania przewidujemy spotkanie towarzyskie. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu drogą elektroniczną bądź telefonicznie pod nr telefonu 530 500 481. Liczymy na niezawodne przybycie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich.

Z wyrazami szacunku