Dnia 22 lutego 2017 r. odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego.
Członkowie BTG udzielili absolutorium członkom ustępującego Zarządu za okres sprawozdawczy,  wybrali również nowe władze stowarzyszenia na lata 2017-2018:

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Władysław Bakalarz – przewodniczący
  • Janina Majewska – członek
  • Mirosław Sakowski – członek

ZARZĄD:

  • Grzegorz Owczarkowski – prezes
  • Piotr Hetel – wiceprezes
  • Edward Kaput – skarbnik
  • Angelika Jaśkiewicz – sekretarz
  • Henryk Guzik – członek
  • Leopold Habiniak- członek
  • Józefa Witas – członek