Szkolenie – Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. Zlecanie zadań publicznych NGO w 2019 roku.

Dolnośląski Punkt Doradczy w Bolesławcu zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań. Zlecanie zadań publicznych NGO w 2019 roku.”

TERMIN: 30 listopada 2018 r. godz. 16.00
MIEJSCE: ul. Zgorzelecka 12; 59-700 Bolesławiec (IV piętro) sala konferencyjna Kancelarii Adwokackiej

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Obowiązywanie nowych aktów wykonawczych, w relacji do zawartych umów i sprawozdań.
  2. Omówienie wzoru oferty i uproszczonego wzoru oferty.
  3. Wkład własny finansowy i pozafinansowy – aspekty kalkulowania wkładu.
  4. Harmonogramy i kosztorysy – omówienie.
  5. Prezentacja zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.
  6. Oświadczenia w ofercie i ich charakter.
  7. Rozliczenie zadania publicznego.

Szkolenie poprowadzi adwokat Dominik Naglik posiadający doświadczenie w doradztwie oraz obsłudze prawnej organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy dokonać telefonicznie: 530 500 481
lub mailowo na adres: dpd.boleslawiec@gmail.com