Promocja produktów turystycznych transgranicznego obszaru Polski i Saksonii

Informacja o projekcie realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu:
Promocja produktów turystycznych transgranicznego obszaru Polski i Saksonii
Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
Beneficjent FMP:
Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
Partner projektu:
Römischkatholische Pfarrei Maria Himmelfahrt

Opis zrealizowanego projektu:
W ramach projektu zorganizowano konferencję w trakcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki w 2018 r.(16-17 sierpnia 2018 r.) Celem konferencji było zaprezentowanie marki „Ceramika Bolesławieckiego” jako produktu turystycznego, który jest istotnym elementem promocji turystycznej regionu (obszar transgraniczny). Konferencja poświęcona była historii bolesławieckiej ceramiki, jej roli w promocji regionu oraz przyszłości ceramiki bolesławieckiej. W konferencji udział wzięli specjaliści z branży ceramicznej, turystycznej oraz historycy. Po stronie saksońskiej zorganizowany został festyn (03 czerwca 2018 r. ) w trakcie którego zaprezentowana została ekspozycja ceramiki bolesławieckiej i rozprowadzane zostały materiały dotyczące wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza, w tym historii ceramiki oraz samego projektu. W ramach projektu udział w konferencji wzięli przedstawicieli partnera niemieckiego oraz udział w festynie zorganizowanym przez partnera saksońskiego wzięli udział przedstawiciele z Polski. W ramach projektu wydane zostały materiały konferencyjne (biuletyn) oraz ulotka informująca o projekcie oraz o konferencji i festynie. Promocja projektu – internet

Okres realizacji:
01 maja 2018 – 31 października 2018
Wartość zrealizowanego projektu:
12.496,80 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85%