Statut i deklaracja członkowska

Pobierz Statut BTG (Microsoft Word, 49 KB)
Pobierz Deklarację Członkowską (Microsoft Word, 19 KB)

Zarząd

Grzegorz Owczarkowski – prezes
Piotr Hetel – wiceprezes
Edward Kaput – skarbnik
Angelika Jaśkiewicz – sekretarz
Józefina Witas – członek
Henryk Guzik – członek
Leopold Habiniak – członek

Komisja Rewizyjna

Władysław Bakalarz – Przewodniczący Komisji
Kazimiera Zwierz – Członek Komisji
Mirosław Sakowski – Członek Komisji

Otrzymane nagrody

Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii „Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa” za rok 2004.
INNOVATION 2005 w kategorii „Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne”,
Honorowa Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w roku 2005.

Cele BTG

Podstawowym celem BTG jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub zamierzającym podjąć taką działalność.

Członkowie towarzystwa

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne zajmujące się profesjonalnie działalnością gospodarczą, a także inne osoby deklarujące aktywny udział w pracach BTG.

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie działania Towarzystwa.

Fundusze Towarzystwa

Towarzystwo nie posiada żadnych zewnętrznych źródeł finansowania. Swoją działalność opiera na składkach członkowskich, darowiznach, a także na dochodach uzyskiwanych z prowadzenia kursów, szkoleń, itp.

Historia

Idea powołana stowarzyszenia skupiającego ludzi mających ambicje rozwijania i promowania przedsiębiorczości zrodziła się w 1990 roku. W listopadzie 1994 roku powołany został nowy zarząd z Prezesem Karolem Stasikiem. W tym czasie Towarzystwo uzyskało stała siedzibę i rozwinęło szeroko swoją działalność statutową.

Od 1998 roku członkowie Towarzystwa uczestniczą aktywnie, jako Radni Powiatu i Miasta w podejmowaniu istotnych dla regionu decyzji gospodarczych. Od 1999 roku prowadzone są imprezy wystawiennicze. Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze uczestniczy w promowaniu gospodarczej współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Nysa.