Konkurs „Młody Przedsiębiorca 2017”

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, Powiat Bolesławiecki, Księgarnia „Agora” i Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu zapraszają uczniów Waszej szkoły do udziału w konkursie „Młody Przedsiębiorca”.

Jest to już kolejna edycja konkursu.

Konkurs „Młody Przedsiębiorca” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Bolesławieckiego i powiatów
ościennych.

Cele konkursu:

 • poszerzenie wiedzy uczniów z podstaw przedsiębiorczości,
 • promowanie uczniów, posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności,
 • rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności,
 • kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcenia do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.

Udział w konkursie będzie doskonałą okazją do zastosowania wiedzy nabytej na lekcjach ,,podstaw przedsiębiorczości’.

Zasady uczestnictwa:
Uczestnicy składają projekt przedsiębiorstwa, które chcieliby uruchomić.
Projekt powinien zawierać:

 • nazwę;
 • formę prawną;
 • siedzibę;
 • przedmiot działalności;
 • zakres działalności;
 • teren działania;
 • analizę finansową, a w niej: koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz źródła finansowania, analizę SWOT, strategię rozwoju firmy w tym cel i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa oraz nakłady inwestycyjne.

Prace należy składać anonimowo w zaklejonych kopertach, opatrując je pieczęcią szkoły oraz godłem. Do prac powinny być dołączone także w osobnych, podobnie oznakowanych kopertach, następujące dane:

 • imię i nazwisko autora/ autorów projektu
 • klasa i nazwa szkoły
 • imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w ulotce informacyjnej poniżej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Załączniki:

KONKURS MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY 2017 – ULOTKA INFORMACYJNA