Dolnośląski Punkt Doradczy

Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego

 

 

 

 

W ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie i animacja Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku”, DSDP będzie funkcjonowała nadal tj. w okresie od 1.09.2018 do 15.12. 2018. I tak jak w poprzednim okresie tworzy ją 13 DPD zlokalizowanych w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku- Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz Żmigrodzie.
Doradztwo będzie świadczone z zakresu różnych aspektów funkcjonowania organizacji, w tym m.in.:

  • pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne);
  • pisania i rozliczania projektów; sprawozdawczości;
  • elementów księgowości dla organizacji pozarządowych;
  • wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w międzysektorowych partnerstwach;
  • z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych,
  • prowadzenia bieżącej działalności organizacji
  • wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.
  • prowadzenie działań o charakterze informacyjno – promocyjnym na temat DPD oraz DSDP,

Doradcy DPD uczestniczyć będą w wydarzeniach lokalnych, organizowanych na terenie ich działania. Służyć będą wsparciem i promowaniem uczestnictwa organizacji pozarządowych w partnerstwach międzysektorowych.

Biuro DPD w Bolesławcu
59-700 Bolesławic, ul. Bankowa 6D czynne jest:
we wtorki w godz. od. 8.00 do 15.00
w środę w godz. od 16.00 do 19.00
tel. 530 500 481
e-mail: dpd.boleslawiec@gmail.com


Dolnośląski Punkt Doradczy

Utworzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego (DSDP) było odpowiedzią Samorządu Województwa Dolnośląskiego na potrzeby organizacji pozarządowych.

Decyzja o realizacji DSDP wynikła z analizy raportów i badań potrzeb i oczekiwań dolnośląskich NGO przeprowadzonych na ponad 1700 podmiotach przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z których wynika, iż:

 

• 70% dolnośląskich organizacji  oczekuje bliskich , lokalnych form doradczo-informacyjnych, (lokalnych PK-D, szkoleń, dostępu do Internetu, specjalistycznej konsultacji, kadry)
• słaba kadra specjalistyczna  ds. pozyskiwania funduszy UE (projekty miękkie również w JST),
• słaba aplikacja  małych organizacji oraz JST z terenów wiejskich, zagrożonych ubóstwem o dużym wskaźniku bezrobocia,
• występowanie „białych plam” na mapie aplikacyjnej regionu,
• słaba współpraca międzysektorowa,
• słabnąca aktywność oraz integracja obywatelska oraz pozarządowa,
• wzrost zagrożenia prawidłowości realizowanych już  małych projektów.

Realizacja koncepcji sieciowego zarządzania doradztwem, edukacją, informacją dla dolnośląskiego III sektora miała przyczynić się do:– profesjonalizacji organizacji pozarządowych,– wzrostu ich kompetencji w zakresie współpracy z administracją publiczną– wypracowania standardów współpracy międzysektorowej oraz narzędzi pozarządowego doradztwa.Dzięki systemowi SIECI zaistniała również możliwość monitoringu, koordynacji, szkolenia kadr, ewaluacji oraz elementarnego zarządzania poprzez cele.

DO POBRANIA: