Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego informuje:

W ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie i animacja Dolnośląskich Punktów Doradczych (DPD) tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku”, informujemy, że DSDP nadal funkcjonuje. Tym razem w okresie od 1.09.2018 do 15.12. 2018. I tak jak w poprzednim okresie tworzy ją 13 DPD zlokalizowanych w:
Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz Żmigrodzie.

Doradztwo dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywnych obywateli będzie świadczone z zakresu różnych aspektów funkcjonowania organizacji i poszerzania aktywności obywatelskiej, w tym m.in.:

  • pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne);
  • pisania i rozliczania projektów;
  • sprawozdawczości w organizacji;
  • elementów księgowości dla organizacji pozarządowych;
  • wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w międzysektorowych partnerstwach;
  • z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych;
  • prowadzenia bieżącej działalności organizacji;
  • wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

Nie wyklucza się doradztw w innej tematyce, zgodnej z zapotrzebowaniem konkretnego zainteresowanego. Doradztwo może być udzielane osobiście, telefonicznie lub internetowo.
Doradcy z DPD to osoby o dużym doświadczeniu i umiejętnościach. Oprócz działań doradczych uczestniczyć będą w wydarzeniach lokalnych, organizowanych na terenie ich działania. Warto o tym pamiętać, gdyż za ich pośrednictwem organizacje pozarządowe przygotowując lokalne wydarzenie będą mogły zgłosić to wydarzenie do Kalendarium, które zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Promocja własnej organizacji i jej działań to również promocja NGO z Dolnego Śląska.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniach organizowanych przez DPD, których tematyka zawsze jest ukierunkowana na konkretne zapotrzebowanie organizacji. Ostatnio odbyły się szkolenia nt. RODO, ABC ofert zadania publicznego, Pozyskiwanie środków finansowych i PR w ngo, działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza w ngo, użyteczne narzędzia współpracy dla ngo, samorządów i aktywnych obywateli, księgowość w ngo, współpraca wśród organizacji pozarządowych. Kolejne to m.in. Ekonomia społeczna i gospodarstwa senioralne.
Informujemy również, że doradcy z DPD w minionym okresie funkcjonowania tj. od stycznia do sierpnia 2018 r. udzielili ponad 1700 doradztw, dzięki ich pomocy ngo pozyskały w sumie ok. 1 mln 300 tys. zł, przeprowadzili szkolenia dla 181 ngo, a ponad 200 osób fizycznych zasięgnęło ich porady w kwestii założenia stowarzyszenia bądź fundacji czy też tworzenia grup nieformalnych w celu pozyskania funduszy na realizację jakiegoś ciekawego pomysłu. Dlatego też zachęcamy organizacje pozarządowe do korzystania z umiejętności, wiedzy i doświadczenia doradców z DPD.

DPD w Bolesławcu funkcjonuje w dniach wtorki w godz. od 8.00 do 15. 00 oraz w środy od 16.00 do 19.00
tel. do doradcy: 530 500 481, e-mail: dpd.boleslawiec@gmail.com
Zapraszamy do odwiedzin DPD w Bolesławcu.

Dolnośląskie Punkty Doradcze tworzące Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego dofinansowane są ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.