Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców z zakresu JPK_VAT

Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VATi składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7k?

Od 1 stycznia 2018 r. masz obowiązek prowadzenia elektronicz­nej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyła­nia jej jako JPK_ VAT*. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_ VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Czym jest JPK_ VAT?

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektro­nicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli rozliczasz się kwartalnie.

Bezpłatne szkolenia

Zapraszamy ma bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiebiorców z zakresu JPK_VAT!
Szkolenia odbędą się w każdy wtorek listopada w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bolesławcu przy ul. Garncarskiej 10:

7.11.2017r. – godz. 11.00
14.11.2017r. – godz. 11.00
21.11.2017r. – godz. 14.00
28.11.2017r. – godz. 11.00

Szczegółowe informacje dot. JPK_VAT zawarte są w ulotce (pliki do pobania).
* Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT

Pliki do pobrania: